top of page
  • Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

2018 Πιστοποίηση Ανελκυστήρων / Ασανσέρ και Ισχύουσα Νομοθεσία


Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο για την ανακαίνιση, πιστοποίηση και καταχώρηση ανελκυστήρων, κρίνεται αναγκαίο να γίνει μια σύντομη παρουσίαση της ισχύουσας Νομοθεσίας.

- ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008 και οι τροποποιήσεις της. - Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων.

- ΚΥΑ οικ.39507/167/Φ.9.2/ΦΕΚ 1047/Β/13.04.2016 (Ευρωπαϊκή Οδηγία ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ) - Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. Οικ. 22451/70/Φ.9.2/22.02.2017 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης - Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες. Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών.

ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Για την πιστοποίηση των νέων ανελκυστήρων εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ (ΚΥΑ οικ.39507/167/Φ.9.2/ΦΕΚ 1047/Β/13.04.2016), η οποία ισχύει από την 21/04/2016.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Όλοι οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες θα πρέπει να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν από Φορέα Ελέγχου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008). Για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες απαιτούνται αναβαθμίσεις των ασφαλιστικών διατάξεων (ανακαίνιση) ώστε να επιτευχθεί επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με τους νέους ανελκυστήρες.

Όλοι οι ανελκυστήρες μετά την αρχική πιστοποίηση τους πρέπει να ελέγχονται περιοδικά (κάθε 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και τον αριθμό των στάσεων) και να λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η παραπάνω εγκύκλιος (22451/70/Φ.9.2/22.02.2017) καθιστά σαφές ότι οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της τήρησης των Νομοθεσίας των ανελκυστήρων από πλευράς ιδιοκτητών / διαχειριστών, ενώ οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εκείνων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στους ανελκυστήρες (εγκαταστάτες, συντηρητές ανελκυστήρων). Επίσης με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζονται και οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση καταγγελίας ή ατυχήματος σε ανελκυστήρα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον νόμο τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους επαγγελματίες συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω εγκυκλίου ήδη πολλοί Δήμοι ανά την επικράτεια έχουν αποστείλει ειδοποιήσεις, ενημερώνοντας συστηματικά τους διαχειριστές των κτιρίων (πολυκατοικίες/ επαγγελματικοί χώροι) για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πιστοποίηση και την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο οικείο Μητρώο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV HELLAS Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέχγου, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 0654 για την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανελκυστήρων. Με την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την άριστη οργάνωση της έχει κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη του τεχνικού κόσμου και του καταναλωτικού κοινού και γι’ αυτό κατέχει πρωτοπόρο θέση ανάμεσα στους φορείς Πιστοποίησης.

Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουμε επιθεωρήσει - πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων σε Ολυμπιακά Έργα, Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες, σε πολλά μεγάλα Ιδιωτικά Έργα και βέβαια σε χιλιάδες πολυκατοικίες.

Με σκοπό την Πανελλαδική κάλυψη των ελέγχων ανελκυστήρων, εκτός από τα γραφεία μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο Κρήτης, έχουμε αναπτύξει και δίκτυο Εκπροσώπων - Επιθεωρητών σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως Πάτρα, Τρίπολη, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Τρίκαλα, Χανιά και Ρόδο. Πάντα κοντά στους πελάτες μας αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, θεωρούμε υποχρέωση μας τη διαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τη Νομοθεσία και τις απαιτήσεις ασφαλείας των ανελκυστήρων. Για οποιαδήποτε πληροφορία, σε σχέση με τα ανωτέρω, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πάντα στη διάθεση σας. Καλέστε μας στο 210 2152157436 και επισκεφθείτε το site μας για περισσότερες πληροφορίες www.tuvhellas.gr.

Δημήτρης Γουρνάκης

Διευθυντής Πιστοποίησης Ανελκυστήρων

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

544 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page