Μηχανικές θέσεις στάθμευσης PARKLiFT

Περιστρεφόμενη Πλατφόρμα οχημάτων 360°

Περιστρεφόμενη Πλατφόρμα οχημάτων 360°

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης 2 οχωμάτων PARKLIFT (1)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης 2 οχωμάτων PARKLIFT (1)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης 2 οχωμάτων PARKLIFT (3)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης 2 οχωμάτων PARKLIFT (3)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης 2 οχωμάτων PARKLIFT (2)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης 2 οχωμάτων PARKLIFT (2)

PARK+LIFT+ELEVATOR+(1)

PARK+LIFT+ELEVATOR+(1)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (33)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (33)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (29)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (29)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (28)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (28)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (1)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (1)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (2)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (2)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (4)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (4)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (30)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (30)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (32)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (32)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (31)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (31)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (27)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (27)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (21)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (21)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (22)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (22)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (23)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (23)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (26)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (26)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (25)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (25)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (24)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (24)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (13)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (13)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (14)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (14)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (15)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (15)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (16)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (16)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (18)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (18)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (19)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (19)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (12)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (12)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (11)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (11)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (10)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (10)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (9)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (9)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (7)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (7)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (6)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (6)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (3)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (3)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (5)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT (5)

Μηχανικές θέσεις στάθμευσης οχωμάτων PARKLIFT

 

Ο μηχανισμός στάθμευσης αποτελεί ιδανική λύση για εμπορικές, δημόσιες και οικιακές εφαρμογές, ειδικά σε οικοδομές που ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος και θα έπρεπε να επαρκεί για πολλά χαμηλού ύψους οχήματα. Ο συνδυασμός υδραυλικών μηχανισμών σε συνδυασμό με συρματόσχοινα τον καθιστούν εξαιρετικά ασφαλή και ανθεκτικό.

 

Πλεονεκτήματα τοποθέτησης:

 

• Απαραίτητες οι θέσεις στάθμευσης για τη σχεδίαση νέων κτιρίων

• Εκμετάλλευση ύψους για τη στάθμευση επιπλέον οχημάτων

• Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συνοδευτικών υποδομών

• Πολλαπλασιασμός συμβατικών θέσεων στάθμευσης ενός κτιρίου με ανταποδοτικό όφελος για τον κατασκευαστή

• Ιδανικοί και για περιοχές χαμηλού συντελεστή δόμησης

• Περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω γρήγορης, εύκολης στάθμευσης οχημάτων