top of page
  • Admin

Ο Δήμος «ενεργοποιεί» τα πρόστιμα των ανελκυστήρων


ΦΤΑΝΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 60.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ 85% ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

* Εκτός των ιδιοκτητών και διαχειριστών πολυκατοικιών, «απειλούνται» και οι συντηρητές που παρέχουν υπηρεσίες για ασανσέρ που δεν έχουν κάνει εργασίες αναβάθμισης

Με πρόστιμα ύψους έως και 60.000 ευρώ, κινδυνεύουν χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών της Λάρισας και όχι μόνο, που δεν έχουν πραγματοποιήσει αναβαθμίσεις - πιστοποιήσεις και καταχωρήσεις των ανελκυστήρων τους, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Παράλληλα, με πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, κινδυνεύουν και οι εγκαταστάτες -συντηρητές ανελκυστήρων, που θα πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης σε ανελκυστήρες, που δεν έχουν αναβαθμιστεί και πιστοποιηθεί αντίστοιχα, από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Οι υποχρεώσεις όλων, προκύπτουν από την εφαρμογή κοινής υπουργικής απόφασης, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος (ΚΥΑ 2604/2008), σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, με τις διατάξεις της οποίας, θα έπρεπε να είχαν συμμορφωθεί από το 2012!

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Αδειούχων Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος, στην πόλη της Λάρισας, το 85% των 5.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στις πολυκατοικίες της, δεν είναι πιστοποιημένοι και καταχωρημένοι στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων, γεγονός που μαρτυρά ότι οι ένοικοι πολυκατοικιών θα κληθούν να σηκώσουν ακόμη ένα μεγάλο οικονομικό βάρος στους ώμους τους, με την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση.

Αν και πέρασαν πέντε χρόνια, από τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης των διατάξεων, που αφορούν στη λειτουργία των ανελκυστήρων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει απασχολήσει κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιώτες η εφαρμογή τους, έρχεται ξαφνικά στην επιφάνεια, μετά από υπενθύμιση του Δήμου Λαρισαίων, προς τον Σύνδεσμο Αδειούχων Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Λαρισαίων, απέστειλε σχετικό έγγραφο στον Σύνδεσμο, υπενθυμίζοντας την εφαρμογή του νόμου περί πιστοποίησης και καταχώρησης ανελκυστήρων, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου, για τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες.

Αναλυτικότερα, στο έγγραφο, του οποίου αποδέκτες είναι επίσης, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, και έχει ως θέμα του την «Επιβολή προστίμων για παραβάσεις που αφορούν σε εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», αναφέρονται τα εξής: «Αποφασίζουμε:

Την επιβολή προστίμων για τους παραβάτες των διατάξεων της παραπάνω Κ.Ύ.Α. ΦΑ/9.2/οικ 28425/1245 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008), ανάλογα με το είδος της παράβασης και ορίζουμε τα εξής:

1) Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση, μη ανανέωσης καταχώρησης κ.λπ.).

2) Πρόστιμο 20 ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα.

3) Πρόστιμο 20 ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρα.

Σε περίπτωση παράλειψης για δεύτερη, τρίτη κ.λπ. φορά το πρόστιμο θα διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.λπ. αντίστοιχα.

4) Πρόστιμο 6.000 ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα.

5) Πρόστιμο 20 ευρώ, για εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι υποχρεούνταν να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων έως 31-12-2012.

6) Πρόστιμο 20 ευρώ, για στους εγκατεστημένους ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι» υποχρεούνταν να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων έως 31-12- 2010.

7) Πρόστιμο 20 ευρώ για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης, στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους τους οι οποίοι υποχρεούνταν να αναθέσουν σε αναγνωρισμένους φορείς και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων έως 31-12- 2011.

8) Πρόστιμο 6.000 ευρώ, σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων, αναστάτωσε τον κλάδο και συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος, ανακοίνωσε σχετικά: «Προβληματισμός και ανησυχία, επικρατεί στον κλάδο των Αδειούχων Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος, από την επιστολή του Δήμου Λαρισαίων προς τον Σύνδεσμο και το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την ενεργοποίηση των προστίμων προς τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες ανελκυστήρων, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία έληξε 31/12/2012, χωρίς να γίνουν αναβαθμίσεις - πιστοποιήσεις και καταχωρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή αφορά το 85% των ανελκυστήρων στο νομό Λάρισας ενώ τα πρόστιμα αρχίζουν από 1.500 έως 60.000 ευρώ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία και ατυχήματος.

Μετά την ενημέρωση της προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ στο νομό, κ. Πουλούλη Χριστίνας, ο Σύνδεσμος ζητά συνάντηση, με τον κ. περιφερειάρχη και τον κ. δήμαρχο για ενημέρωση».

Όπως δήλωσε στην «Ε» ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Χρήστος Καραχάλιος: «μέχρι σήμερα ελάχιστοι διαχειριστές και ιδιοκτήτες πολυκατοικιών, έχουν υλοποιήσει όσα προβλέπονται για την αναβάθμιση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων, καθώς η όλη διαδικασία και οι εργασίες, έχουν μεγάλο κόστος.

Συγκεκριμένα, για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων, ακόμη και αν αυτοί λειτουργούν άριστα, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στοιχεία τους, όπως πίνακες, μηχανές, συρματόσχοινα κ.α., το κόστος των οποίων μπορεί να ανέλθει μέχρι και 10.000 ευρώ, ανάλογα με την παλαιότητά του!

Όμως λόγω οικονομικής δυσπραγίας, τα τελευταία χρόνια, ήταν δύσκολο ως αδύνατο, να δοθούν τόσα χρήματα από τους ενοίκους πολυκατοικιών.

Το παράλογο είναι ότι οι επαγγελματίες του κλάδου μας, κινδυνεύουμε επίσης με πρόστιμα, αν προχωρήσουμε στη συντήρηση ανελκυστήρων που δεν έχουν αναβαθμιστεί!

Μάλιστα, σε συμπληρωματική εγκύκλιο, που εκδόθηκε το 2016, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και αφορά μεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις των συντηρητών, αναφέρεται ότι: «η συντήρηση μη καταχωρημένων ανελκυστήρων, αποτελεί περίπτωση παροχής κακής ποιότητας, καθώς η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προϋποθέτει μεταξύ άλλων ότι ο πάροχος των υπηρεσιών ελέγχει την τήρηση των προβλεπόμενων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεων σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας».

Κατά συνέπεια, θα έχουμε κυρώσεις αν συντηρήσουμε μη καταχωρημένους ανελκυστήρες»

ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΥΑ ΤΟΥ 2008

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, ο Σύνδεσμος θα αιτηθεί στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στον δήμαρχο Λαρισαίων, να ισχύσει η ΚΥΑ του 2008, από το 2018 και μετά, ώστε να μην υποβληθούν πρόστιμα στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Μπορεί ΚΥΑ που εκδόθηκε το 2008, να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα για την αναβάθμιση –πιστοποίησης και καταχώρηση των ανελκυστήρων; Μπορεί μια πολυκατοικία εν μέσω της οικονομικής κρίσης να σηκώσει αυτό το βάρος; Ποιος διαχειριστής θα αναλάβει το κόστος εφ’ όσον υπάρχουν ήδη οικονομικά προβλήματα στην πλειοψηφία των πολυκατοικιών σήμερα; Γιατί να βαρύνουν τον διαχειριστή αυτά τα πρόστιμα;

Γιατί να βαρύνουν τον συντηρητή αυτά τα πρόστιμα;

Γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, εφόσον έληξαν οι καταληκτικές ημερομηνίες από το 2012, δεν προχώρησαν σε διακοπή των ανελκυστήρων που δεν έχουν αναβαθμιστεί και πιστοποιηθεί; Δεν έχουν μερίδιο ευθύνης;».

Της Λένας Κισσάβου

370 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page