top of page
  • Admin

Διατάξεις για τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων & Περιφερειών (εγκύκλιος 2017 - PDF)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων Τμήμα Β΄ Πληροφορίες: Π. Πασχάλη, Δ. Τσαμτσάκης, Β. Γιαννακόπουλος Τηλ. 2103893818, 2103893814, 2103893810

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 22.02.2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 22451/70/Φ.9.2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

«Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών»

Σχετ.: 1. Η Φ.Α.9.2./οικ.28425/1245/2008 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/2008) και η διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 424/Β/2009).

2. Ο Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

3. Ο Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Η Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011» (ΦΕΚ 2540/Β/2011)

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξασφαλισθεί η ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά με τους ανελκυστήρες, και ειδικότερα επί αρμοδιοτήτων πραγματοποίησης ελέγχων και επιβολής κυρώσεων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 του ως άνω σχετ. 2 νόμου, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1/1/2011: «Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α.», προστίθεται ως αρμοδιότητα στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα γ΄ («Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων»).

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ως άνω σχετ. 3 νόμου, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 17/6/2011, προβλέπεται ότι για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3 του ως άνω σχετ. 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών, είτε ύστερα από ατύχημα, από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία των Περιφερειών, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ως άνω σχετ. 3, ενώ κυρώσεις επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών κακής ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ως άνω σχετ. 3 νόμου καθώς και του ως άνω σχετ. 4.

Συνεπώς, δυνάμει του σχετ. 3, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων στους ασκούντες επαγγελματικές δραστηριότητες σε ανελκυστήρες αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Στο πλαίσιο της διάκρισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, ως απόρροια των ανωτέρω ρυθμίσεων:

  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων εξετάζουν περιπτώσεις παράνομης ή μη ορθής λειτουργίας ανελκυστήρα που αφορούν ιδιοκτήτη/διαχειριστή ή άλλον τρίτο - μη πάροχο υπηρεσιών κατά το ως άνω σχετ. 3. Συντάσσεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 1β έκθεση ελέγχου και επιβάλλονται τυχόν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω σχετ. 1. Επίσης, ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών προκειμένου για τυχόν δικές τους ενέργειες βάσει του ως άνω σχετ. 3, σχετικά με τον έλεγχο παρόχων υπηρεσιών στον εν λόγω ανελκυστήρα. Η συνταχθείσα έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εξετάζουν κατά τις διατάξεις του ως άνω σχετ. 3 περιπτώσεις που αφορούν άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας σε ανελκυστήρες, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες των άρθρων 11 και 12 του ως άνω σχετ. 3. Επίσης ενημερώνουν το [3] συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, προκειμένου για τυχόν δικές τους ενέργειες βάσει του ως άνω σχετ. 1. Η συνταχθείσα έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.

Ειδικά, για την περίπτωση ατυχήματος σε ανελκυστήρα:

  • Ενεργοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ως άνω σχετ. 1 το κλιμάκιο ελέγχου το οποίο στελεχώνεται από αρμοδίους υπαλλήλους των Δήμων (περίπτωση 2α) ή το μικτό όργανο/κλιμάκιο ελέγχου (περίπτωση 2β), του ως άνω σχετ. 1 (μετά την εφαρμογή του ως άνω σχετ. 2, τα εν λόγω κλιμάκια συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Δημάρχου). Συντάσσεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 2 έκθεση και επιβάλλονται τυχόν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω σχετ. 1. Η συνταχθείσα έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών προκειμένου για τις όποιες δικές τους ενέργειες βάσει του ως άνω σχετ. 3, σχετικά με τον έλεγχο παρόχων υπηρεσιών στον εν λόγω ανελκυστήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφερόμενη στο άρθρο 11 παρ. 2, του ως άνω σχετ. 1 έκθεση του συντηρητή, η οποία υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Επίσης, ενεργοποιείται το διμελές όργανο ελέγχου των Περιφερειών (άρθρο 11 παρ. 3 του ως άνω σχετ. 3) στο πλαίσιο της εξέτασης των πιθανών ευθυνών των παρόχων των υπηρεσιών σε ανελκυστήρα που συνέβη ατύχημα και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες των άρθρων 11 και 12 του ως άνω σχετ. 3. Επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, προκειμένου για τις όποιες δικές τους ενέργειες βάσει του ως άνω σχετ. 1. Η συνταχθείσα έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός το αντικειμενικώς ενιαίο της υπόθεσης όπου εμπίπτουν αρμοδιότητες τόσο των Υπηρεσιών των σχετικών Δήμων όσο και των αντίστοιχων σχετικών Περιφερειών και αφετέρου το ενιαίο πρόσωπο του κράτους προς τον πολίτη, κρίνεται σκόπιμη η αμοιβαία και έγκαιρη ενημέρωση (στην οποία περιλαμβάνεται και η κοινοποίηση των σχετικών εκθέσεων ελέγχου) των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών σε όλα τα στάδια του ελέγχου στο πλαίσιο της εξέτασης καταγγελίας ή ατυχήματος προκειμένου να διασφαλισθεί η πληρότητα του ελέγχου και ο καταλογισμός ευθυνών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα γίνεται με απόφαση των αρμόδιων Υπηρεσιών των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ως άνω σχετ. 1 ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην περ. δ της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι η συντήρηση μη καταχωρημένων ανελκυστήρων αποτελεί περίπτωση παροχής υπηρεσιών κακής ποιότητας, καθώς η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι ο πάροχος των υπηρεσιών ελέγχει την τήρηση των προβλεπομένων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεων σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, οι έλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών συντήρησης σε μη καταχωρημένους ανελκυστήρες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ως άνω σχετ. 3 και το ως άνω σχετ. 4 και αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ε. ΖΑΦΕΙΡΗΣ

159 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page