top of page
  • Admin

Τα 15 σημεία του ανελκυστήρα που χρειάζονται αλλαγή στην Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμό


Κινητήριος Μηχανισμός

Οι κινητήρες οι οποίοι βρίσκονται χρόνια σε καθημερινή πολλαπλή χρήση και έχουν επέλθει σημαντικές φθορές, αντικαθίστανται με νέους αναβαθμισμένης ποιότητας ενώ σημαντικό πλεονέκτημα τους είναι η μείωση της

ενεργειακής κατανάλωσης .

 

Πίνακας Ελέγχου Ανελκυστήρα

Ευθύνεται για πολλές δυσλειτουργίες του ασανσέρ και είναι η καρδιά της λειτουργίας του ανελκυστήρα. Συνήθως μετά την 10 ετία χρειάζεται αλλαγή ή προσθήκη κάποιων εξαρτημάτων.

 

Σύστημα Αμφίδρομης Επικοινωνίας στο θάλαμο

Ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας για την υποστήριξη των

επιβατών σε περίπτωση εγκλωβισμού.(για την λειτουργία του παραπάνω συστήματος

πρέπει να υπάρχει σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο). Μπορεί να γίνει μόνο η προεγκατάσταση.

 

Εσωτερική Αναδιπλούμενη Πόρτα Θαλάμου (BUS)

Η πόρτα θαλάμου είναι από τα σημαντικά μέτρα προστασίας των επιβατών για τον λόγο ότι αποκλείει την επαφή τους με το φρεάτιο κατά την κίνηση του ανελκυστήρα. Να σημειωθεί ότι η χρήση χειροκίνητων , ξύλινων θυρών καθώς και η χρήση φωτοκύτταρου, δεν προσφέρει ασφάλεια ιδίου επιπέδου.

 

Κλειδαριές Θυρών Ορόφου

Είναι πολύ βασικό μέρος για την εξασφάλιση της ασφάλειας λειτουργίας. Ουσιαστικά αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας όταν ο θάλαμος δεν είναι στη στάση (πτώση στο κενό). Οι κλειδαριές των ημιαυτόματων θυρών πρέπει να

διαθέτουν προμανδάλωση ,δηλαδή να διαθέτουν εκτός των ηλεκτρικών επαφών και μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης . Φυσικά το σύνολο των παλαιών ανελκυστήρων δεν πληροί αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις .

 

Φωτισμός Ασφαλείας στο Θάλαμο

Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να διαθέτουν φωτισμό ασφαλείας για την περίπτωση διακοπής ρεύματος με σκοπό την αποφυγή πανικού στους τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες .Το συγκεκριμένο σύστημα βρίσκεται ενσωματωμένο

στην κομβιοδόχη θαλάμου.

 

Περιοριστής Ταχύτητας (Ρεγουλατόρος)

Ενεργοποιεί τις αρπάγες του σασί, σταματάει το θάλαμο στη περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας του θαλάμου.

Στο σύνολο των παλαιών μηχανικών ανελκυστήρων ο περιοριστής ταχύτητας λειτουργεί σε συνδυασμό

με το μηχανικό οροφοδιαλογέα και χρησιμοποιεί αλυσίδα για την σύνδεση με τον θάλαμο.

Με την νέα υπουργική απόφαση η κατάσταση αυτή δεν είναι πλέον αποδεκτή καθώς, θα πρέπει να εγκατασταθεί νέος περιοριστής ανεξάρτητος από τον οροφοδιαλογέα με χρήση συρματόσχοινου.

 

Πλαίσιο Ανάρτησης (Σασί)

Το πλαίσιο ανάρτησης είναι το υποσύστημα πάνω στο οποίο στερεώνεται ο θάλαμος και φέρει τις διατάξεις ασφαλείας. Στις περισσότερες παλαιές εγκαταστάσεις ανελκυστήρων , τα πλαίσια ανάρτησης πέρα των φθορών πού έχουν υποστεί λόγω της πολυετούς χρήσης τους , φέρουν και αρπάγες αμφιβόλου προελεύσεως και λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η αντικατάσταση του παλαιού πλαισίου ανάρτησης με νέου τύπου καθώς και το ότι οι αρπάγες θα πρέπει να φέρουν την ειδική σήμανση CE.

 

Προσκρουστήρες Θαλάμου - Αντίβαρου

Είναι υποχρεωτική σε όλες τις παλαιές και νέες εγκαταστάσεις η τοποθέτηση ελαστικών συσκευών απορρόφησης φορτίων σε περίπτωση ανώμαλης πρόσκρουσης του θαλάμου , και αντίστοιχα των αντιβάρων.

 

Ηλεκτρική Εγκατάσταση Ανελκυστήρα

Αντικαθίσταται για την αποφυγή συχνών βλαβών που παρουσιάζονται στα γηρασμένα συστήματα καθώς επίσης χρειάζονται νέοι ειδικοί αγωγοί με τους οποίους εντολοδοτούμε τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα υπερφόρτωσης & φωτισμού ασφαλείας.

 

Κομβιοδόχοι

Παρέχεται πλήρες σέτ αντικατάστασης των εξωτερικών κομβίων

κλήσεως αλλά και του θαλάμου τα οποία σύμφωνα με τα νέα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει

να είναι ιδιαίτερα κατανοητά σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).

 

Πόρτες Ορόφων (Φρεατίου)

Οι ημιαυτόματες πόρτες των ορόφων στις παλαιές εγκαταστάσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες λόγο φθοράς από την πολυετή χρήση τους ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες πόρτες είναι ξύλινες με ακόμη

μικρότερο συντελεστή ασφαλείας και κρίνονται αναγκαία της αντικαταστάσεως τους με νέες μεταλλικής αντισκωρικής επιφάνειας.

 

Ανακαίνιση Θαλάμου (μερική ή πλήρης αντικατάσταση)

Ο θάλαμος ανήκει στα τμήματα του ανελκυστήρα τα οποία έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης. Σκοπός της

ανακαίνισης του θαλάμου είναι η κάλυψη των σημείων ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία καθώς και στη βελτίωση της αισθητικής.

 

Ρυθμιστής Συχνότητας (INVERTER - V.V.V.F.)

Βελτιώνει στον μέγιστο βαθμό την ομαλότητα του ανελκυστήρα είτε στο ανέβασμα είτε στο κατέβασμα , ενώ η μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης μπορεί να αγγίξει και το 40%!

1.124 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page